Dyskusja o systemie oceniania w polskiej szkole

08-05-22 Administrator 0 comment

Weź mnie doceń, a nie oceń”

– to hasło ogólnopolskiego projektu fundacji „ Szkoła Bez Ocen”.

Projekt fundacji : SZKOŁA BEZ OCEN realizowany jest w ramach programu Aktywni Obywatele. Zachęca do innych form oceniania efektów pracy i zaangażowania uczniów niż cyframi.

Dnia 28 kwietnia 2022 r. w jednej z toruńskich szkół, pod honorowym patronatem kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty debatowali kuratorzy oświaty, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i uczniowie na temat systemu oceniania w polskiej szkole.

W tej debacie uczestniczyli również przedstawiciele naszej szkoły.

Przedstawiciele fundacji, p. Jarosław Durszewicz i p. Justyna Cholewińska z fundacji „ Szkoła Bez Ocen” podkreślali ogromny wpływ szkoły na rozwój ucznia. Szkoła ma pomagać i wspierać ucznia w jego rozwoju. W ocenianiu otrzymywanie informacji zwrotnej i budowanie relacji wspiera na pewno rozwój uczniów i jednocześnie wzmacnia ich motywację wewnętrzną oraz efektywnie kształtuje kompetencje, które są niezbędne w tworzeniu potencjału naszego społeczeństwa.

Kujawsko-pomorski wicekurator oświaty, pani Maria Mazurkiewicz, zwróciła szczególną uwagę na przypomnienie wszystkim na czym polega rzeczywiste ocenianie. Ważnym elementem oceniania jest otrzymanie informacji zwrotnej, która pomaga uczniowi uczyć się.