„Dzień Ziemi 2023”

24-04-23 Administrator 0 comment

W tym roku szkolnym z okazji obchodów „Światowego Dnia Ziemi”  w naszej szkole zostały zorganizowane konkursy, których głównym celem było promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą. Obchodom w tym roku towarzyszy hasło przewodnie Zainwestuj w naszą Planetę”. W naszej szkole odbyły się konkursy: plastyczny, literacki oraz konkurs – rywalizacja pomiędzy klasami równoległymi w naszej szkole. Wyniki konkursów są następujące:

– konkurs literacki:

Miejsce I – Anita Magnuszewska  klasa 4a,

Miejsce II – Bartosz Sikorski klasa 6b oraz Marek Kozikowski klasa 6a.

– konkurs plastyczny:

Miejsce I – Zuzanna Graczyk klasa 6b,

Miejsce II – Wiktor Pieroń klasa 5b oraz Magda Tatulińska klasa 8a,

Miejsce III – Marek Kozikowski klasa  6a.

W rywalizacji pomiędzy klasami równoległymi zwyciężyły klasy: 4b, 5a, 6b, 8b.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom !!!!

Organizatorami konkursów byli nauczyciele: p. D. Kozikowska, K. Mówińska, p. R. Laskowski.

Tekst: Rafał Laskowski