Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

04-09-23 Administrator 0 comment

W poniedziałek uczniowie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Zbicznie ubrali się odświętnie i rozpoczęli nowy rok szkolny 2023/2024. Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się wyjątkowo, po raz pierwszy wraz z odśpiewaniem Hymnu Narodowego na maszt została wciągnięta przez Poczet flagowy nasza biało- czerwona flaga.
Następnie zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie wysłuchali przemówienia p. Dyrektor Urszuli Pomianowskiej, która nawiązała do przypadającej w tym roku 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej i jej szczególnej roli w rozwoju edukacji i wychowania.
Kolejnym ważnym akcentem inauguracji roku szkolnego było ślubowanie uczniów klas pierwszych i pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Zbicznie. Każdy uczeń przez przyłożenie na ramię ołówka przez panią Dyrektor stał się pierwszoklasistą. Uwieńczeniem pasowania było otrzymanie przez uczniów, od pani Dyrektor, przypinki z logiem szkoły oraz upominków przygotowanych przez Radę Rodziców i wychowawczynie: p. J. Hartkę i p. A. Romanowską.
Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną w wykonaniu koleżanek i kolegów ze starszej klasy 4. Nie zabrakło wzruszeń rodziców oraz radości uczniów.
Życzymy wielu sukcesów i powodzenia!