„Ortografia na wesoło”

16-09-23 Administrator 0 comment

Jednym z najważniejszych zadań współczesnej szkoły jest wyrobienie u uczniów umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie. Integralną częścią tego procesu jest nauka ortografii. Bardzo często sprawia ona niemały kłopot. Nawet po przyswojeniu zasad, uczniowie zapominają regułki ortograficzne w praktyce. Dlatego kluczowe jest znalezienie skutecznych sposobów nauki ortografii, angażujących zmysły i skojarzenia dla trwałego zapamiętania poprawnej pisowni. Wykorzystując pamięć wzrokową, słuchową i ruchową, uczniowie osiągają doskonałe efekty. Powiązanie informacji ze znanymi elementami umożliwia trwałe zapamiętanie, a kreatywna wyobraźnia, to klucz do opanowania ortografii.

Nauka ortografii w formie zabawy, poprzez stosowanie atrakcyjnych, aktywizujących metod, wyrabia nawyki poprawności ortograficznej i gwarantuje najlepsze efekty edukacyjne. Uczniom naszej szkoły zapewniamy między innymi tego typu zajęcia.

Tekst: Marlena Gierszewska