“Kubusiowi Przyjaciele Natury”

01-10-23 Administrator 0 comment

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas 1-3 biorą udział w XVI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego “Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Celem programu jest popularyzacja ochrony przyrody, zasad ekologii, aktywnego spędzania czasu, wzrost świadomości ekologicznej dzieci oraz uczenie ich kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

Koordynator programu Wioletta Budzich