Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2023

20-10-23 Administrator 0 comment

W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Zbicznie zostały przeprowadzone wśród uczniów demokratyczne wybory do SU.
Wśród kandydatów uczniowie wybrali przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, którą została Nikola Mówińska.
Pozostali kandydaci : Wiktor Pieroń i Szymon Paczkowski objęli funkcje zastępcy i skarbnika.
Gratulujemy!