Finał VII Powiatowego konkursu literacko-plastycznego „Jesienne impresje”

15-11-23 Administrator 0 comment

14.11.2023 r. w Zespole Szkół w Zbicznie odbył się finał VII Powiatowego konkursu literacko-plastycznego „Jesienne impresje”. Organizatorkami konkursu są p.Longina Jasieniecka oraz p.Marlena Gierszewska.
Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni, zainteresowań literackich i plastycznych, kreatywności, wrażliwości estetycznej i artystycznej wśród uczniów. Uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu brodnickiego mogli wziąć udział w dwóch formach twórczości: literackiej i plastycznej. W bieżącym roku szkolnym wpłynęło bardzo dużo pięknych prac plastycznych od uczniów klas VI, dlatego utworzono dodatkową kategorię i oceniano prace w części plastycznej wg kategorii: kl. IV-V, kl. VI oraz kl. VII-VIII. Uczestnicy musieli wykonać pracę plastyczną na temat: „Nadeszła jesień” lub/i napisać opowiadanie rozpoczynające się od słów „Nadeszła jesień…”. Można było uczestniczyć jednocześnie w części plastycznej i literackiej konkursu.
Z 7 szkół naszego powiatu (Szkoła Podstawowa nr 7 w Brodnicy, Szkoła Podstawowa w Brzoziu, Szkoła Podstawowa w Bobrowie, Zespół Szkół w Pokrzydowie, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Radoszkach, Zespół Szkół w Górznie, Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Zbicznie) wpłynęło 29 prac literackich i 68 plastycznych. Wszystkie nagrodzone prace zostały wyeksponowane 14.11.2023 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zbicznie, podczas uroczystego wręczenia nagród.
Laureatami zostali:
Część literacka
Kategoria – uczniowie kl. IV-VI
I m-ce Agata Celińska kl. VI SP w Radoszkach
II m-ce Alicja Jonowska kl. IV SP w Pokrzydowie
II m-ce Lena Rostkowska kl. VI SP w Zbicznie
III m-ce Cezary Wiśniewski kl. IV SP w Brzoziu
III m-ce Filip Słomiński kl. IV SP w Zbicznie
Kategoria – uczniowie kl. VII-VIII
I m-ce – nie przyznano
II m-ce Zuzanna Kisicka kl. VII SP w Brzoziu
III m-ce Julia Duda kl. VII SP w Zbicznie
Część plastyczna
Kategoria – uczniowie klas IV-V
I m-ce Filip Szulc kl. V SP w Brzoziu
I m-ce Seweryn Krajewski kl. V SP w Brzoziu
II m-ce Martyna Kawka kl.IV SP w Górznie
III m-ce Antoni Jabłoński kl.IV SP nr 7 w Brodnicy
III m-ce Franciszek Osiński kl.IV SP w Bobrowie
Kategoria – uczniowie klas VI
I m-ce Wiktoria Markowska SP w Brzoziu
I m-ce Amelia Gajda SP w Zbicznie
II m-ce Lilianna Cichowska SP w Pokrzydowie
II m-ce Ada Cyglicka SP w Zbicznie
III m-ce Sandra Kaczmarczyk SP w Brzoziu
Kategoria – uczniowie klas VII-VIII
I m-ce Alicja Domżalska kl. VII SP w Brzoziu
I m-ce Martyna Jonowska – Warachowska kl. VIII SP w Zbicznie
II m-ce Julianna Bajon kl. VII SP nr 7 w Brodnicy
III m-ce Joanna Sontowska SP w Zbicznie
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Uhonorowaliśmy także podziękowaniami nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.
Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Urząd Gminy w Zbicznie, Dyrektor Zespołu Szkół w Zbicznie, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Pytlasiński, Radny Powiatu Pan Krzysztof Jasieniecki. Sponsorami poczęstunku byli: Restauracja Jezioranka w Zbicznie, która przygotowała kolorowe, sycące kanapki z pieczonego na miejscu chleba, natomiast ciasto przekazały nam lokalne cukiernie: Cukiernia Pychotka Żmijewo oraz Cukiernia Słodkości u Sylwii. Pani Marta Gajda – właścicielka Kwiaciarni Pod Dobrym Aniołem w Zbicznie przygotowała ozdobę jesienną. Fundatorom nagród i sponsorom serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych działań.
Galę wręczenia nagród urozmaiciła część artystyczna w wykonaniu uczniów klas: 1a, 2a, 3a, 4a i 5b. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki o tematyce jesiennej. Była też inscenizacja z życia grzybów oraz występy grupy tanecznej. Wszystko po to, aby uświetnić uroczyste wręczenie nagród i sprawić przyjemność przybyłym gościom.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za wzięcie udziału, liczymy na Wasze prace w kolejnych edycjach „Jesiennych impresji”. Nagrodzonym – serdecznie gratulujemy!
Marlena Gierszewska i Longina Jasieniecka