Projekt „ My favourite animals”

01-12-23 Administrator 0 comment

Prace uczniów klasy 3a i 3b.
Celem projektu było rozwijanie pomysłowości i wyobraźni twórczej, wykorzystanie kreatywności oraz wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego.
Tekst: Veronika Dobrowolska