,,Czworokąty to rodzina, od kwadratów i rombów się zaczyna…”

04-01-24 Administrator 0 comment

Uczniowie klas piątych przez kilka tygodni pracowali nad zadaniem projektowym,, Czworokąty”. Każda grupa miała wykonać prezentację multimedialną czy plakat na temat wylosowanej rodziny czworokątów. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością.Samodzielnie napisali wiersze,piosenki,narysowali rebusy i krzyżówki. Na koniec dokonali samooceny własnej pracy. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z efektów ich pracy. Z niecierpliwością czekają na następne zadanie projektowe, które czeka ich w maju.A klasa 5 A w marcu przedstawi rezultat pracy projektowej,, Śladami Pitagorasa “.