Spotkanie z lekturą.

07-02-24 Administrator 0 comment

Uczniowie klasy 2a wykazali się dobrą znajomością samodzielnie czytanej lektury A.Cz.Centkiewiczów ,, Zaczarowana zagroda”. Lekcję połączyliśmy z praktycznym działaniem. Wyznaczone grupy podzieliły się zadaniami i zgodnie współpracując stworzyły makiety zagrody , z której w tajemniczy sposób znikały pingwiny .

A.Grzybowska