Dzień Edukacji Narodowej

26-10-15 Administrator 0 comment

9 października 2015 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej i pasowania na ucznia Gimnazjum. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Zbiczno – pan Wojciech Rakowski, Sekretarz Gminy –  pani Katarzyna Kwiatkowska, Inspektor Referatu Oświaty- pani Katarzyna Dembek, przewodnicząca Rady Gminy – pani Magdalena Golubska, ksiądz Kazimierz Wierzbicki, Zarząd Rady Rodziców, emerytowani pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.                                                                     

             Uroczystość rozpoczęła się  pasowaniem na  ucznia Gimnazjum. Uczniowie ślubowali, że będą:     

– Dbać o honor i tradycje szkoły i godnie reprezentować jej imię na zewnątrz.

– Kształtować ambicję i dumę z godnego miana gimnazjalisty.

– Rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane nadzieje nauczycieli, wychowawców i rodziców.

– Wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym.

– Szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek.

– Dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny.

– Czcić i szanować symbole i wartości narodowe.

 – W imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym ślubowaniu.

              Pasowani otrzymali gratulacje i symboliczne „tarcze ucznia Gimnazjum w Zbicznie”. Następnie  gimnazjaliści  zaprezentowali zebranym  część artystyczną – spektakl pt.„Z życia pewnej szkoły” przepleciony piosenkami. Zebrani „z przymrużeniem oka” poznali trudny los uczniów i nauczycieli.

               Pani Dyrektor Halina Murlik w  słowie skierowanym do zebranych  podkreśliła rolę nauczycieli w życiu szkoły, oraz  podziękowała im za owocną pracę. Dzień Edukacji Narodowej to czas szczególny, kiedy dyrekcja szkoły oraz Organ Prowadzący  okazuje wdzięczność  tym nauczycielom, którzy wyróżniają się w pracy, a sukcesy ich uczniów są tego dowodem.      

Nagrodę Dyrektora otrzymali następujący nauczyciele:

Pani  Jasieniecka Longina

Pan Janczak Adrian

Pani Małkowska Anita 

Pani Nowatkowska Krystyna

Pani Sarnowska Anna  

Pani  Wójcik Grażyna

Pani  Nawacka Grażyna

Pani  Kędziorska Wioletta

Pani Wołowska Katarzyna

Pani Zajda Maria

Pani Lula Ewa

Pani Michalak Barbara

oraz pracownicy niepedagogiczni:

Pani Gierszewska Marlena

Pani Zarębska Zenobia

Pani Chachulska Grażyna

Pani Tracz Danuta

Pani Budzich Grażyna

Pani Jamroży Danuta

Pan Bykowski Wiesław

 Nagrody Wójta otrzymali:

Pani dyrektor Murlik Halina

Pani wicedyrektor Pomianowska Urszula

Pani Wojtkiewicz Jolanta

Pani Grzyvbowska Anita

Pan Laskowski  Rafał

Pani Kędziorska Grażyna

Pani Kozikowska Danuta

Pani Kleinowska Bernadeta

Pani Kalisz Agnieszka

              Wójt pan Wojciech Rakowski wręczył  wyróżnionym uczniom: Sebastianowi  Sikorskiemu, Adamowi Kędziorskiemu i Kacprowi Doleckiemu oraz absolwentom: Barbarze Kozikowskiej i Katarzynie Wasilewskiej decyzje o przyznaniu Stypendium Naukowego – serdecznie gratulujemy!!!

               Włodarz Gminy- pan Wojciech Rakowski, a następnie przewodnicząca Rady Rodziców – pani Wioletta Budzich przekazali serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły i uczniom.

Uczniowie naszej szkoły zaśpiewali tradycyjne „100 lat” i obdarowali zabranych kwiatami. Po uroczystości „pierwszacy” spotkali się na wspólnym poczęstunku w klasach z wychowawcami  i rodzicami.

1.jpg 10.jpg 11.jpg
12.jpg 13.jpg 14.jpg
15.jpg 16.jpg 17.jpg
18.jpg 19.jpg 2.jpg
20.jpg 21.jpg 22.jpg
23.jpg 24.jpg 25.jpg
26.jpg 27.jpg 28.jpg
3.jpg 4.jpg 5.jpg
6.jpg 7.jpg 8.jpg
9.jpg