Konkurs Wiedzy o Antyku

01-06-16 Administrator 0 comment

I POWIATOWY KONKURS

WIEDZY O ANTYKU

 

Honorowe miejsce w dziejach cywilizacji europejskiej przyznane zostało kulturze antycznej. W dorobku antyku ważne było powstanie społeczeństwa obywatelskiego oraz narodziny filozofii i nauki. Jednak sztuka i architektura starożytnej Grecji i Rzymu wywiera chyba największe wrażenie po dzień dzisiejszy,  świadcząc o osiągnięciach artystycznych jej twórców. Dziedzictwo kultury antycznej oddziaływało na kulturę nowożytnej Europy i wiedza o świecie starożytnym nie stanowi wciąż zamkniętej karty.

Aby współczesna młodzież nie zapomniała o dokonaniach przodków zorganizowaliśmy w naszej szkole konkurs dla uczniów klas pierwszych gimnazjów z terenu powiatu brodnickiego.

19 maja 2016 roku przed godziną 9.oo przybyli uczestnicy z opiekunami. Młodzież rozwiązywała test, którego tematyka obejmowała: mitologię, historię starożytnej Grecji i Rzymu oraz ich kulturę z uwzględnieniem takich dziedzin jak: filozofia, religia, literatura, nauka, architektura, sztuka, wojskowość, życie codzienne. Uczestnicy wykazali się umiejętnościami i wiedzą, wykraczającymi poza zagadnienia podstawy programowej.

Następnie młodzież konstruowała budowle starożytności a ich opiekunowie sprawdzali testy.

Po zmaganiach konkursowych był czas na posiłek oraz odrobinę rozrywki.

Uczniowie klasy I b, uczestniczący w zajęciach koła teatralnego „Rekwizyt”, przygotowali spektakl pt. „Mitologia na wesoło”.

Ostatnim, jakże oczekiwanym, punktem programu było ogłoszenie wyników. I tak:

tytuł Mistrza Powiatu uzyskała uczennica gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim

MAGDALENA ŻEBROWSKA

wicemistrzowie: KAROLINA PAKULSKA I HUBERT SIKORSKI, to również uczniowie tej szkoły.

Młodzież przygotowała pani Agnieszka Lis Kornacka.

Nagrody ufundowała Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół w Zbicznie oraz sprawujący honorowy patronat nad konkursem Wójt Gminy Zbiczno pan Wojciech Rakowski.

Konkurs, przy wsparciu Dyrektor Haliny Murlik, przygotowała Longina Jasieniecka.